ТОВ «МЕДГАРАНТ»
medgarant.net.ua

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Медгарант», яке зареєстроване як юридична особа і діє відповідно до вимог чинного законодавства України (далі – Компанія) приймає на себе зобов’язання стосовно захисту персональних даних всіх осіб, які відвідали вебсайт medgarant.net.ua (далі – Сайт), у зв’язку з чим прагне захищати конфіденційність персональних даних відвідувачів Сайту, тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сайту.

1.2. У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика) встановлено порядок здійснення Компанією обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для відвідувачів Сайту (далі – Користувачів) щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у користувача щодо практики захисту персональних даних.

1.3. Обробка та зберігання персональних даних здійснюється Компанією у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та інших законодавчих актів, що регулюють порядок взаємодії із персональними даними користувачів мережі Інтернет.

1.4. Ця Політика не поширюється на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на нашому Сайті.

1.5. Правовою основою для обробки персональних даних є згода Користувача на опрацювання персональних даних з метою надання Компанією своїх послуг, та/або необхідність виконання договору, стороною якого є Користувач.

1.6. Повідомляємо, що Компанія застосовує файли сookie. Із кожним відвідуванням нашого Сайту Компанія може збирати інформацію, що стосується пристроїв, які використовуються Користувачами, та мереж, до яких Користувачі приєднуєтесь, коли користуються Сайтом.

1.6.1. Файли сookie – це невеликі блоки даних, які розміщуються на тимчасове зберігання на жорсткий диск комп’ютера або у мобільний пристрій Користувачів для того, щоб Користувачі могли більш ефективно користуватися Сайтом.

1.6.2. Якщо Користувач надає згоду на опрацювання персональних даних, то це дозволяє Компанії використовувати файли cookie кожного разу, коли Користувач користується Сайтом.

 1. Мета обробки персональних даних

2.1. Метою обробки персональних даних є надання послуг, підвищення їх якості та взаємодії з Користувачами.

 1. Персональні дані та неперсоніфікована інформація

3.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

3.2. Неперсоніфікована інформація – інформація, яка не прив’язана до конкретного Користувача Послуг.

3.3. Персональні дані, які збирає, обробляє та зберігає Компанія, охоплюють дані та інформацію, що надається Користувачами при заповнені контактних форм зворотного зв’язку на Сайті, а також інша інформація, яка надається Користувачем при відвідування Сайту, cookie-файли, тощо.

3.4. Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення наших послуг, також можливе інформування Користувачів про Послуги.

 1. Згода на обробку та зберігання

4.1. Обробка та зберігання персональних даних, які надаються Користувачами при заповнені відповідної контактної форми на Сайті, здійснюється за умови надання згоди Користувача про таку обробку та зберігання шляхом вчинення відповідних дій, а саме: заповнення та відправлення контактної форми.

4.1.1. У такому випадку Компанія вважає, що Користувач:

 • безумовно, повністю та без будь-яких змін приймає умови цієї Політики;
 • повідомлений, що на Сайті може відбуватися збір персональних даних Користувача та їх обробка;
 • надає згоду на збір та обробку усіх наданих Користувачем персональних даних з метою, вказаною у цій Політиці;
 • надає згоду на збір та зберігання персональних даних Користувача без обмеження терміну дії, до тих пір поки Користувач особисто не звернеться з вимогою або побажанням щодо припинення обробки персональних даних та/або їх знищення, або до моменту припинення відносин за ініціативи Компанії чи інших підстав відповідно до вимог законодавства.

4.2. Приймаючи умови Політики, Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

 1. Перелік персональних даних

5.1. Перелік персональних даних користувачів, які можуть бути зібрані, збережені та використані під час роботи з Сайтом:

 • інформація, яку Користувач надає у контактних формах на Сайті (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти тощо).
 • інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилає електронною поштою, за допомогою засобів мобільного зв’язку або через Сайт, включаючи його комунікаційний контент і метадані;
 • будь-яку іншу особисту інформацію, яку Користувач нам надсилає та надає у контактних формах на Сайті.
 • cookie-файли, які мають важливе значення і без яких робота Сайту неможлива та cookie-файли, які збираються та надсилаються до відповідних серверів, щоб ми мали можливість використовувати їхні інструменти для покращення роботи Сайту (такі журнали сервера можуть містити інформацію про веб-запити, IP-адресу, типи і мову браузера, дату і час запитів, а також містити один або декілька файлів cookie, за якими можна визначити браузер або інформацію про пристрої Користувача);
 • у процесі надання послуг можуть бути затребувані інші персональні дані, що необхідні для ефективнішого надання послуг та задоволення потреб та/або запитів Користувачів.
 1. Цілі опрацювання персональних даних

6.1. Персональні дані надані Користувачами через Сайт, будуть використовуватись для таких цілей:

 • адміністрування нашого Сайту і бізнесу;
 • надання послуг та задоволення запитів Користувачів;
 • відправка Користувачам повідомлень електронною поштою та/або за допомогою засобів мобільного зв’язку;
 • відправка Користувачам повідомлень електронною поштою та/або за допомогою засобів мобільного зв’язку, які Користувачі спеціально запросили;
 • розгляд запитів та/або скарг, надісланих Користувачами з приводу функціонування Сайту;
 • забезпечення безпеки Сайту і запобігання шахрайству;
 • перевірка дотримання умов, що регулюють використання Сайту (включаючи моніторинг особистих повідомлень, відправлених через контактну форму приватними повідомленнями на Сайті);

6.2. Крім того, Компанія може використовувати персональні дані Користувачів у маркетингових цілях відповідно до закону. А саме використання персональних даних для прямого маркетингу (комерційна розсилка і маркетингові повідомлення про нові продукти, послуги та пропозиції, які, на нашу думку, будуть цікаві). Користувачі можуть відмовитися від підписки на такі повідомлення в майбутньому, зв’язавшись з Компанією.

 1. Доступ до персональних даних Користувачів третіми особами

 7.1. Компанія має право розкрити особисту інформацію Користувачів у виключних випадках тільки для цілей, викладених в цій Політиці, будь-якому зі співробітників, посадових осіб, страховиків, професійних консультантів, агентів, постачальників Компанії тощо.

7.2. Якщо Користувач від імені чи в інтересах третіх осіб (наприклад, своїх клієнтів), інформація, яка надається про таких третіх осіб, збирається та обробляється на тих же умовах, на яких обробляються персональні дані Користувачів.

7.3. Персональні дані можуть бути передані третім особам у таких випадках:

 • необхідності укладення чи виконання правочину між Компанією та третіми особами, внаслідок чого останні зможуть отримати доступ до таких даних з метою участі у наданні послуг та/або наданні відповідних послуг самостійно;
 • необхідності для формування та здійснення юридичних процедур (складання претензій, позовів, звернень, запитів тощо);
 • за наявності важливих підстав суспільного інтересу;
 • за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію.

7.4. За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, ми зобов’язуємось не надавати персональні дані третім особам.

7.5. Треті особи, що отримують доступ до персональних даних Користувачів, не мають права їх розголошення за винятком випадків, передбачених законом та у цією Політикою.

 1. Транскордонна передача даних

8.1. Користувач надає свою безумовну згоду на передачу будь-яких чи всіх персональних даних та/або даних осіб, що є клієнтами Користувачів, за межі України лише з метою отримання належного рівня сервісу. Зберігання та обробка таких персональних даних може проводитися на серверах та ресурсах, які належать Компанії або незалежним підрядникам і можуть бути розміщені у будь-якій країні світу.

8.2. Якщо Користувач використовує цей Сайт, перебуваючи на території Європейського Союзу, цим надається згода на передачу персональних даних Користувачів за межі Європейського Союзу та Європейського економічного простору. Будь-яка транскордонна передача даних відбувається лише для виконання умов відповідних запитів, договорів, цієї Політики та з метою надання сервісу. Всі транскордонні передачі даних обмежуються тими категоріями даних та одержувачами, які необхідні для виконання правил, цих положень та надання замовленого сервісу.

 1. Період зберігання персональних даних

9.1. Згода Користувачів на обробку та зберігання персональних даних діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання персональних даних Користувачів не обмежений.

9.2. Персональні дані Користувачів обробляються у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та цілей, визначених цією Політикою.

 1. Права Користувачів

10.1. При наданні Компанії персональних даних для обробки та зберігання, Користувачі мають такі права:

 • вимагати доступ до персональних даних;
 • вимагати виправлення будь-яких неточностей у персональних даних;
 • вимагати часткове або повне видалення персональних даних;
 • право на обмеження та заперечення проти обробки персональних даних, а також право на мобільність даних;
 • надавати оновлені персональні дані Користувача;
 • відкликання згоди на обробку персональних даних.

10.2. Для реалізації  вказаних прав, необхідно звернутись до Компанії з письмовою заявою, направленою на електронну адресу: sales@medgarant.net.ua

10.3. Звертаємо увагу, що робота деяких можливостей Сайту, для яких необхідна наявність персональних даних Користувачів, може бути припинена з моменту їх видалення.

10.4. Якщо у Користувачів є скарга щодо будь-якої обробки персональних даних, вони можуть звернутися до Компанії, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

 1. Безпека даних

11.1. Повідомляємо, що для захисту персональних даних Користувачів вжито всіх необхідних заходів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення із застосуванням відповідних технічних і організаційних інструментів.

11.2. Мы используем технологию защищенного соединения для обмена информацией и шифрования данных по технологии HTTPS от браузера пользователя Сайта

 1. Зміни до умов Політики

12.1. Компанія може вносити у будь-який момент зміни до умов Політики шляхом оприлюднення нової редакції на Сайті із зазначенням про відповідні зміни.

12.2. Усі зміни набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті.

12.3. Продовжуючи використовувати Сайт, Користувач підтверджує згоду з цією Політикою, що носить характер публічної оферти, та з новими умовами Політики у редакції, чинній на момент використання Сайту.

 1. Контактна інформація

13.1. Якщо у Користувачів виникнуть будь-які запитання щодо Політики конфіденційності, можна звертатися до Компанії за електронною адресою: sales@medgarant.net.ua або за адресою 02132, м. Київ, вулиця Дніпровська Набережна, 26.

Останнє оновлення: 06.04.2020

Меню